Bạn đang ở đây

Ông Đỗ Quốc Bảo - Giám đốc, CPA

Ông Đỗ Quốc Bảo - CPA

Giám đốc

Kinh nghiệm chuyên môn

• Quản lý kiểm toán cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tập đoàn, tổng công ty; các tổ chức xã hội; ban quản lý dự án; dự án quốc tế tài trợ;

• Quản lý và thực hiện các cuộc kiểm toán lớn cho các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như thủy điên, thủy lợi, giao thông, các dự án xây dưng dân dung và công nghiệp;

• Tư vấn cổ phần hóa, sáp nhập chia tách doanh nghiệp theo qui định của Nhà nước và yêu cầu của nhà đầu tư;

• Định giá tài sản phục vụ mục đích chuyển đổi sở hữu, hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

 Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán cho nhiều công trình, dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn.

Đào tạo chuyên ngành

• Các khóa đào tạo do Hội Nghề nghiệp, Bộ Tài chính, và các hãng kiểm toán lớn (PWC, Deloitte, Moore Stephens) tổ chức trong và ngoài nước

• Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân (1997-2001)

• Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng Hà Nội (1982-1987)

Quá trình làm việc

Tháng 11/2010 – nay

Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán VFA

Tháng 2/2006 - 10/2010

Phó Tổng  Giám đốc - Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPAVIETNAM)

Tháng 6/1995 - 1/2006

Chủ nhiệm kiểm toán đầu tư xây dựng - Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO )

Tháng 1/1989 - 5/1995           

Phó phòng kế hoạch Ban QLDA  

Khách hàng chủ yếu

• Ban QLDA ADB thủy lợi

• Ban QLDA các công trình Điện Miền Bắc

• Ban QLDA Thăng Long

• Ban QLDA Điện Miền Nam

• Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

• Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

• Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà

• Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội 

• Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông 

Bài viết khác