Bạn đang ở đây

Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp của chúng tôi sẽ trợ giúp khách hàng qua các dịch vụ sau:

-            Tư vấn lập kế hoạch và xác định cơ cấu tài chính;

-            Tư vấn quản lý dòng tiền và vốn lưu động và gợi ý tăng dòng tiền cho kinh doanh;

-            Tư vấn lập dự án đầu tư, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư;

-            Tư vấn xây dựng các phương án huy động vốn.

Chúng tôi duy trì một mạng lưới cộng tác viên gồm các chuyên gia danh tiếng trong các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là tư vấn tài chính và pháp lý để trợ giúp khách hàng một cách linh hoạt và hiệu quả nhất.

Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp