Bạn đang ở đây

Bà Lê Thị Hồng Thắm

Bà Lê Thị Hồng Thắm - Trưởng phòng kiểm toán tài chính - CPA

Kinh nghiệm chuyên môn

• Quản lý và thực hiện kiểm toán cho các tập đoàn kinh tế, tổng công ty;

• Tư vấn các vấn đề thuế, tài chính và tái cơ cấu doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi;

• Đào tạo trợ lý kiểm toán viên.

Đào tạo, chứng chỉ, bằng cấp

• Các khóa đào tạo do Hội Nghề nghiệp, Bộ Tài chính tổ chức

• Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề (CPA) - 2013

• Chứng chỉ kế toán trưởng - 2010

• Cử nhân kinh tế - Học viện tài chính (2003-2007)

Quá trình làm việc

• T8/2019 – nay

Trưởng phòng kiểm tài chính - Công ty TNHH Kiểm toán VFA

• T 12/2013 – T7/2019

Kiểm toán viên - Công ty TNHH Kiểm toán VFA

• T 7/2013 – T11/2013

Kiểm toán viên - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Quốc tế (IFC)

• T11/2011 – T2/2012

Kế toán trưởng - Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Việt Trì

• T11/2010 – T10/2011

Trợ lý kiểm toán viên – Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (nay là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt)

• T11/2007 - T7/2010

Trợ lý kiểm toán viên – Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (nay là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt)

Khách hàng đã tham gia

-  Tổng Công ty Công nghiệp xi măng

- Công ty CP Xi măng Hà Tiên 2

- Công ty CP Xi măng Hoàng Mai

 - Công ty Xi măng Hoàng Thạch

- Công ty Thuốc lá Thăng Long

- Công ty CP Thuốc lá Ngân Sơn

- Công ty CP Thiết bị điện Đông Anh

- Công ty SX XNK Haprosimex

- Công ty CP Pico

- Công ty CP Mê Linh Plaza

- Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam

- Công ty TNHH Doojung Viet Nam

- Công ty TNHH Mía đường Việt Nam – Đài Loan

- Công ty CP Tu bổ di tích Trung ương

- Công ty CP dịch vụ Hạ tầng viễn thông

...