Giới thiệu về VFA

Công ty TNHH Kiểm toán VFA (VFA) là nhà cung cấp dịch vụ chuyên ngành kiểm toán và tư vấn kế toán, tài chính có uy tín tại Việt Nam. Công ty tự hào có Ban lãnh đạo giầu kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên năng động và mạng lưới chuyên gia rộng khắp, tất cả tạo nên thế mạnh vượt trội của Công ty. Đây cũng những phẩm chất được hình thành và phát huy trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty và là động lực giúp Công ty phát triển bền vững về chất lượng dịch vụ. Kết tinh trong đó là sự tín nhiệm và gắn bó của khách hàng dành cho Công ty.

 

Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của khách hàng đối với sự tồn tại, phát triển của Công ty trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Chúng tôi tăng cường các dịch vụ giá trị gia tăng để giúp khách hàng thu được nhiều lợi ích hơn mà không phải phát sinh thêm chi phí. 

Đối tác