Bạn đang ở đây

Dịch vụ kế toán, đào tạo

Am hiểu về chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành và có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

-            Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị;

-            Xây dựng cẩm nang kế toán hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán chủ yếu;

-            Xây dựng quy trình luân chuyển và lưu trữ các chứng từ, tài liệu kế toán;

-            Cung cấp dịch vụ giữ sổ kế toán và các dịch vụ kế toán khác.

Dịch vụ đào tạo của chúng tôi bao gồm:

-            Áp dụng chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam;

-            Cập nhật quy định mới về loại hình kinh doanh của doanh nghiệp;

-            Xây dựng và vận hành bộ phận kiểm soát toán nội bộ;

-            Hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

 

Ngoài ra chúng tôi tổ chức hội thảo, mời chuyên gia phổ biến chính sách, chế độ mới, các vấn đề nổi cộm mà doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm. 

Dịch vụ kế toán, đào tạo