Bạn đang ở đây

Tài liệu

Tài liệu và các ấn phẩm (bản PDF)  do Công ty trình bày / phát hành để bạn download bao gồm:

-          Hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính

-          Hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 

-          A Company Introduction

Và các tài liệu/ấn phẩm khác do Công ty phát hành theo từng thời kỳ.

Nếu gặp khó khăn tiếp cận tài liệu hoặc khi có nhu cầu cần bản chính thức, mong Quý vị đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VFA

Tầng 2, số 24, Mạc Thái Tông, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel. 024 3555 1838, Fax. 024 3555 1837

Người liên hệ: Chị Nguyễn Thị Hường – Phụ trách hành chính