Bạn đang ở đây

Tin nổi bật

Công ty TNHH Kiểm toán VFA cung cấp dịch vụ chuyên ngành kiểm toán tài chính và đầu tư xây dựng. Công ty đang thực hiện kiểm toán các dự án đầu tư trên cả nước. Do nhu cầu phát triển, Công ty tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ cho các vị trí sau.
Báo cáo tình hình Hoạt động năm 2021

Kết nối với chúng tôi

Tuyển dụng

11:01, 29/12/2016
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học chuyên ngành thực hành nghề nghiệp kiểm toán trước khi ra trường, Công ty TNHH Kiểm toán VFA thông báo chương trình tuyển dụng Thực tập sinh kiểm toán năm 2017. 
16:26, 21/10/2016
Công ty TNHH Kiểm toán VFA cung cấp dịch vụ chuyên ngành kiểm toán tài chính và đầu tư xây dựng. Công ty đang thực hiện kiểm toán các dự án đầu tư trên cả nước. Do nhu cầu phát triển, Công ty tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ cho các vị trí sau:
16:12, 17/10/2016
Công ty TNHH Kiểm toán VFA (VFA) cần tuyển nhân viên nghiệp vụ vị trí Trưởng nhóm kiểm toán tài chính. Ưu tiên các ứng viên có Chứng chỉ Kiểm toán viên hoặc đã làm Trưởng nhóm kiểm toán ít nhất 02 năm tại công ty kiểm toán.
10:40, 15/06/2016
Công ty TNHH Kiểm toán VFA vừa tổ chức đợt tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ tháng 6/2016, vị trí: Kế toán
08:47, 27/05/2016
Công ty TNHH Kiểm toán VFA vừa tổ chức đợt tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ tháng 5/2016, vị trí: Trợ lý kiểm toán tài chính. Đợt tuyển dụng đảm bảo tính khách quan theo quy chế của Công ty.
08:52, 14/05/2016
Công ty TNHH Kiểm toán VFA (VFA) cần tuyển nhân viên Kế toán.
13:59, 12/05/2016
Công ty TNHH Kiểm toán VFA cần tuyển gấp nhân viên Bộ phận Hành chính của Công ty, với các tiêu chí như sau:
13:17, 22/04/2016
Công ty TNHH Kiểm toán VFA (VFA) cần tuyển nhân viên nghiệp vụ vị trí Trợ lý kiểm toán tài chính với các yêu cầu như sau:
16:37, 30/12/2015
Công ty TNHH Kiểm toán VFA vừa tổ chức các đợt tuyển dụng nhân viên năm 2015 vào các vị trí: Trợ lý kiểm toán đầu tư xây dựng; Trợ lý kiểm toán tài chính; và Nhân viên hành chính. Các đợt tuyển dụng đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc theo đúng quy chế của Công ty.