Bạn đang ở đây

Chủ tịch Danh dự của VACPA được tôn vinh và tặng bằng khen “Tri thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2015”

Thực hiện Công văn số 551/LHHVN-TCCB ngày 28/7/2015 về việc xét chọn và đề nghị tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2015.

 

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-LHHVN ngày 28/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành tiêu chí xét chọn tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu thuộc Liên hiệp Hội, Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã đề nghị tôn vinh PGS. TS Trần Văn Tá – Nguyên Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhiệm kỳ II, III, Chủ tịch danh dự VACPA nhiệm kỳ IV (2015-2020) với nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam cũng như sự phát triển của VACPA. Sau quá trình bình xét, lựa chọn theo các tiêu chí cụ thể, ngày 8/10/2015 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao cup và bằng khen “Tri thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2015” cho Ông Trần Văn Tá và 50 trí thức tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề khác.

 Theo VACPA